BRÜKSEL 'DE GEZELİM Mİ?

2008-09-16 23:43:00


Brüksel Belçika’nın
Belçika (Hollandaca: België, Fransızca: Belgique, Almanca: Belgien),
 Kuzey Avrupa'da bulunan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkedir.
 Federal devlet yapısına sahip olup, Hollandaca'nın bir lehçesinin
resmi dil olduğu Flaman Bölgesi (Vlaanderen), Fransızca'nın resmi
 dil olduğu Valon Bölgesi (Wallonie) ve her iki dilin de resmi
sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi
 (Région de Bruxelles-Capitale)'den oluşur....
Detaylı bilgi için linke tıklayınız.başkenti.
 Zenne Irmağı kıyısında kuruludur.
Şehrin nüfûsu 140.000 civârında olup, Büyük Brüksel denilen
ve 19 özerk komünden meydana gelen metropolitanın nüfûsu
 ise bir milyon civârındadır. Brüksel ülkenin en büyük yerleşim
 alanı ve kültür merkezidir. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET),
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (Euratom) ve
 Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı (NATO) gibi kuruluşların merkezleri
 Brüksel’dedir. Bu özelliği ile ekonomik ve siyâsal bakımdan dünyâca
önem taşır. Resmî dilleri Flamanca ve Fransızca olup daha ziyâde Fransızca konuşulur.Belçika’nın 1830’da bağımsız bir krallık hâline gelmesinden
sonra gerek eski Brüksel ve gerekse bağlı bucakları ile Büyük Brüksel
çok hızlı genişlemeye başlamıştır. Zenne Irmağı Vâdisi boyunca ve ırmağın
kolları arasındaki platolar üzerinde giderek binâlar yapılmıştır. Bölgedeki
göller doldurulmuş, akarsuların da üstü kapatılarak boşaltım kanallarına dönüştürülmüştür.Brüksel, kamu kuruluşlarının, devlet dâirelerinin
ve konut semtlerinin yer aldığı yukarı kesim ile ticârî üretim etkinliklerinin
ve milletlerarası kuruluşların yer aldığı aşağı kesim şeklinde ikiye
bölünmüştür.Brüksel’de mâdencilik, metalürji, kimyâ, kâğıt,
seramik ve besin sanâyii gelişmiştir. Bunların yanısıra geleneksel
 el sanatları da yaygındır. Brüksel’deki en önemli eğitim kurumları
 arasında Brüksel Bağımsız Üniversitesi başta olmak üzere, Saint Louis
Enstitüsüne bağlı Katolik yüksek okulları, fen bilimleri, tıp, Fransız dili
ve edebiyatı, Flaman dili ve edebiyatı konularında eğitim veren kraliyet
 akademileri ve bir de yüksek askerî okul sayılabilir. Kültürel alanda da
 müzik, tiyatro, sinema ve televizyon çok ilgi ve destek gören alanlardır.

0
0
0
Yorum Yaz